Zijn 100.000 banen voor arbeidsbeperkten wel mogelijk?

08 augustus 2014

Staatssecretaris Jetta Klijnsma, de vrouw achter de Participatiewet, weet bijna zeker dat het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid voor 2026 125.000 banen zullen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hans Dijkman, HR-directeur van Philips Nederland, heeft zijn twijfels.

Philips maakt gebruik van het Werkgelegenheidsplan, waarmee langdurig werklozen aan leer- en werkervaringsplekken worden geholpen. Ook werken er autistische mensen bij het bedrijf maar de definitie in de Participatiewet is strenger dan ze bij Philips hanteren. “Het gaat om mensen die niet in staat zijn zelfstandig minimumloon te verdienen. Dan vraag je nogal wat van bedrijven. De opdracht is uitdagend. Dat vinden alle werkgevers die ik spreek. Je kunt nooit garanderen dat je dit haalt. Het is de vraag of het überhaupt doenlijk is, en wat je er dan uiteindelijk mee oplost”.

Daar komt nog eens bovenop dat er, volgens onderzoek van Intelligence Group, niet voldoende Wajongers zijn om de gecreëerde banen in te vullen. Volgens het onderzoek zijn ongeveer 64.000 Wajongers in staat of bereid om te werken.
Dan rest nog de vraag of de Participatiewet überhaupt de manier is om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Dijkman: “Als je op grote schaal dit soort banen creëert, krijg je verdringing van de meer productieve mensen die dit werk nu doen. Er treedt productiviteitsverlies op. Bovendien is het te werk stellen van deze mensen duur”. 

De quotumregeling van de Participatiewet geldt voor alle bedrijven en organisaties met meer dan 25 werknemers. Vanaf 2020 moet 5% van alle werknemers binnen deze bedrijven bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking.

Bron: www.penoactueel.nl

Foto: freeimages.com