Wijzigingen normen SNA-keurmerk per 1 mei 2016

01 mei 2016

Per 1 mei 2016 is de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) van kracht gegaan. Hiermee vervalt de VAR-systematiek en de bijbehorende vrijwarende werking van de VAR wuo en de VAR dga.

Dit leidt tot andere risico’s voor SNA-gecertificeerde ondernemingen en diens opdrachtgevers. De norm is hierop aangepast. Hier u de nieuwe bijbehorende normtekst aan alsmede de overgangsregeling die hiervoor zal worden gehanteerd.

Bron: www.sna.nl

Foto: Freeimages