Waarom solliciteren we niet als onze baan op het spel staat?

20 oktober 2014

Het afgelopen jaar heeft een derde van de werkzame Nederlanders actief gesolliciteerd naar een nieuwe baan. Met name callcenter medewerkers solliciteren veel. Ook werknemers in de reclame, marketing, communicatie en PR solliciteren veel. Het minst wordt gesolliciteerd in de verpleging, verzorging en bouw. Dit is opvallend omdat veel mensen in die sectoren niet bepaald zeker zijn van hun baan.

De resultaten komen voort uit een onderzoek in opdracht van de Academie voor Arbeidscommunicatie onder zo’n 7400 personen die in juni en juli 2014 zijn ondervraagd. Geert-Jan Waasdorp, medeoprichter Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie, constateert een opvallend verschil tussen beroepsgroepen. Waar mensen in functiegebieden als verzorging en bouw minder actief worden op de arbeidsmarkt op het moment dat het slecht gaat, ziet hij juist dat personen werkzaam in sport, grafische dienstverlening en de reclamewereld erop uittrekken om nieuw werk te zoeken.

“Door actief te solliciteren nemen werknemers regie over hun eigen toekomst, terwijl passieve doelgroepen kansen op de arbeidsmarkt verliezen. Werkgevers en sociale partners zouden meer aan employabilitycommunicatie moeten doen om de bewustwording van deze groepen te vergroten”, stelt Waasdorp.

Nu veel werkgevers in de bouw en verzorging aan het reorganiseren zijn, staan werkgevers daar voor een extra uitdaging om nauwelijks mobiele groepen in beweging te brengen. Verklaringen voor het passieve arbeidsmarktgedrag zijn angst, het niet zien van perspectief en het ontbreken en niet kunnen vinden van interessante vacatures.  

Bron: www.personeelsnet.nl

Foto: Freeimages