Vraag naar technici flink in de lift

14 april 2014

In het eerste kwartaal is de vraag naar hoogopgeleide technici met 13% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de regio's Amsterdam en Rotterdam steeg de vraag naar technici zelfs met respectievelijk 37% en 26% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit is het gevolg van fors hogere investeringen door bedrijven in onderhoudsprogramma's. De laatste jaren zijn deze investeringen achtergebleven. Nu wordt er een inhaalslag gemaakt, met als gevolg een forse stijging in vacatures voor engineers en projectleiders.

In de regio Eindhoven daalde het percentage echter, namelijk met 7%.

Bron en voor het volledige bericht: www.flexmarkt.nl