Verbod op gebruik alcohol en drugs op de werkvloer vastleggen

28 februari 2014

Als werkgever heeft de bevoegdheid om voorschriften op te stellen voor het alcoholgebruik op de werkvloer. Dat geld overigens ook voor het gebruik ervan voorafgaand aan het werk. Bovendien kunt u een dergelijk beleid ook voor drugsgebruik opstellen.

U bent als werkgever gerechtigd om uw werknemers te verbieden alcohol en drugs te gebruiken als dit het werk beïnvloedt. U dient de voorschriften en sancties goed te beschrijven.

Wilt u bijvoorbeeld een werknemer op staande voet ontslaan omdat hij heeft gedronken vlak voordat hij aan het werk begint, dan moet u deze sanctie uitdrukkelijk beschrijven in het alcoholbeleid. Anders loopt u het risico dat het ontslag geen stand houdt voor de rechter. Onderschat het belang van een nauwkeurig omschreven beleid dus niet.

Werknemers niet zomaar testen op alcohol- of drugsgebruik

Wilt u een werknemer testen op het gebruik van alcohol of drugs, dan mag dat niet zomaar. Het testen leidt namelijk tot een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. U mag alleen testen als de werknemer hiermee instemt. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het alcohol- en drugsbeleid, inclusief de mogelijkheid om een test af te nemen bij werknemers.

Bron: www.rendement.nl