Ruime steun voor aanscherping pensioenregels

16 oktober 2014

In de Tweede Kamer bestaat er ruime steun voor de plannen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken om de regels voor pensioenfondsen aan te scherpen. Het wetsvoorstel houdt in dat pensioenfondsen vanaf 1 januari 2015 aan strengere regels moeten voldoen. Ze moeten hogere financiële buffers aanhouden en kunnen daardoor hun pensioenen niet meer zo makkelijk jaarlijks aan het prijspeil aanpassen (indexeren).

Klijnsma omschreef het wetsvoorstel als 'verhoogde dijkbewaking tegen de stormen van de economische crisis en demografische ontwikkelingen'. Die maakten de afgelopen jaren bij veel fondsen kortingen noodzakelijk. De nieuwe regels moeten verhinderen dat dat in de toekomst weer gebeurt.

De staatssecretaris deed in het debat nog enkele toezeggingen. Pensioenfondsen met tekorten zullen volgend jaar niet worden verplicht hogere premies vast te stellen om het tekort weg te werken. Ook komt er een onderzoek naar de rekenrente die de fondsen moeten hanteren om te bepalen of ze op termijn nog aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

De nieuwe pensioenregels zullen in combinatie met een andere pensioenwet leiden tot een verlaging van de pensioenpremies met 4,5 miljard euro, verwacht het kabinet.

Bron: www.penoactueel.nl

Foto: Freeimages