Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2014

23 juni 2014

Per 1 juli 2014 is het volgende veranderd:

Premiekorting jongere werknemer

Neemt u een jongere tussen de 18 en 27 jaar aan vanuit een ww- of bijstandssituatie dan heeft u recht op premiekorting. Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 is dit € 3.500,- per jaar. Voorwaarde is dat de jongere minimaal een halfjaarcontract voor tenminste 32 uur per week krijgt.

Vakantiedagen

Per 1 juli 2014 vervallen wettelijke vakantiedagen die in 2013 zijn opgebouwd. Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen in het opbouwjaar zelf of binnen een half jaar na het einde van het kalenderjaar opnemen, anders vervallen deze.

Regels werken met asbest strenger

Werknemers welke met asbest werken mogen straks aan nog minder asbest worden blootgesteld. De blootstellingsgrens wordt per 1 juli 2014 vijf keer strenger.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014
Per 1 juli 2014 zijn de wettelijk minimum lonen aangepast

Wet werk en zekerheid
Een deel van de regels (proeftijd, concurrentiebeding, loondoorbetalingsplicht voor nuluren en min-maxcontracten en de verplichting om op tijd aan te zeggen dat tijdelijke contracten niet worden verlengd) gaat in per 1 januari 2015 i.p.v. 1 juli 2014. Het zogenoemde flexpakket gaat per 1 juli 2014 in.

Lees meer