Nieuwe volgorde bij collectief ontslag vanaf 1 april 2014

27 maart 2014

Door nieuwe regels wordt het afspiegelingsbeginsel bij reorganisatieontslag aangepast. Werknemers die recht hebben op AOW komen als eerste in aanmerking voor ontslag. Door deze nieuwe regel kan het niet meer gebeuren dat een werknemer van 55 jaar of ouder wordt ontslagen terwijl zijn collega met een AOW-uitkering mag blijven. 

Bron: www.personeelsnet.nl