Maak van werk prioriteit nummer één

27 september 2017

Volgens Jim Stolze, pionier op het gebied van digitale transformatie, gaat artificiële intelligentie een grote invloed hebben op onze economie en arbeidsmarkt. “Een nieuwe collega hoeft straks niet per se uit vlees en bloed te bestaan. Het kan goed zijn dat deze uit eentjes en nulletjes bestaat, een algoritme is, een expertsysteem of een andere vorm van kunstmatige intelligentie,” vertelt hij in het diepte-interview. Ook Willem Vermeend stelt in de gastcolumn dat onze arbeidsmarkt spectaculair zal veranderen. “De winnaars van de nieuwe economie zijn ondernemers die in hun onderneming human capitalcentraal stellen en digitalisering en nieuwe technologie integreren in hun bedrijfsbeleid,” aldus Vermeend.

Er is meer mobiliteit mogelijk op de arbeidsmarkt. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek De waarde van werk dat Motivaction in opdracht van de ABU deed. Hoewel de meeste mensen gelukkig zijn met hun werk, is er toch een grote groep die voor zichzelf een andere toekomst ziet. Ook ruim aandacht in dit nummer voor duurzame inzetbaarheid. Net als voor andere werkenden geldt voor uitzendkrachten dat zij gezond, gemotiveerd en met perspectief moeten kunnen blijven werken op een arbeidsmarkt die continu verandert en waarbij langer doorwerken de norm is geworden. Zeker nu het aandeel flexibele arbeidsrelaties een hoge vlucht heeft genomen, investeert de uitzendbranche in diverse projecten om duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

Verder in deze uitgave: De perspectiefverklaring biedt meer zekerheid voor flexkrachten, de ondernemersovereenkomst schept duidelijkheid voor zzp’ers en RC Westland biedt werkplekken voor mensen in de Ziektewet en voor leerwerktrajecten, vooral voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Naast de gedrukte uitgave kunt u de artikelen uit Uitzendwerk ook online lezen en als volledige pdf.

Bron: abu.nl
Beeld: pexels.com