Leeftijdsdiscriminatie soms toegestaan

24 augustus 2014

Op leeftijd selecteren is bij het werven van personeel niet toegestaan. Om de werkloosheid tebestrijden heeft het kabinet hier een uitzondering op gemaakt voor specifieke leeftijdsgroepen. Het College voor de Rechten van de Mens keurt het gebruik van deze uitzondering in één van haar uitspraken goed.

Het College kreeg de vraag voorgelegd door een tuincentrum. Het tuincentrum vraagt in een vacature om een jong persoon van 18 tot 27 jaar. In de vacature staat dat het een baan is in het kader van het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid. Het tuincentrum wil weten of deze vorm van leeftijdsdiscriminatie is toegestaan.

Door een leeftijdsgrens in een personeelsadvertentie te gebruiken, discrimineert een organisatie sollicitanten op basis van hun leeftijd. Leeftijdsgrenzen zijn alleen toegestaan als de overheid werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid voert om bepaalde leeftijdsgroepen aan het werk te helpen.
Dit beleid moet wel een wettelijke basis hebben. Het kabinetsbeleid Aanpak Jeugdwerkloosheid is gebaseerd op de Rijksbegroting 2014, Begrotingswet XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het College concludeert dan ook dat het tuincentrum zich op dit kabinetsbeleid mag beroepen en niet discrimineert door een jong persoon te werven van 18 tot 27 jaar.

Bron: www.penoactueel.nl