Klijnsma wil doelgroep Quotumweg verruimen

10 december 2014

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken steunt het voorstel van coalitiepartijen VVD en PvdA om ook hoger opgeleiden te scharen onder de doelgroep van de Quotumwet.

Het kabinet heeft met vakbonden en werkgevers afgesproken dat er de komende jaren 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat om personen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Houden de bedrijven zich niet aan de afspraken, dan kunnen zij middels de Quotumwet een boete krijgen.

In het kabinetsplan vallen hoger opgeleiden, die wel het minimumloon kunnen verdienen, buiten de boot. VVD en PvdA willen echter regelen dat bedrijven hen ook mogen meetellen als straks blijkt dat ze het opgelegde percentage arbeidsgehandicapten niet halen. Klijnsma schat hun aantal op 20.000 tot 30.000.

De oorspronkelijke doelgroep van 125.000 kan dus in de praktijk wat groter worden. Maar daarbij mag geen sprake zijn van verdringing van lager opgeleiden door hoger opgeleiden, onderstrepen de Kamerleden Sjoerd Potters (VVD) en John Kerstens (PvdA).

D66 steunt het plan van de regeringspartijen VVD en PvdA om ook hoger opgeleiden toegang te geven tot de 125.000 banen die er komen voor arbeidsgehandicapten. Maar D66 wil dat dat ook in de wet wordt geregeld.

Een aantal oppositiepartijen heeft scherpe kritiek op het plan om bedrijven te beboeten als ze er niet in slagen voldoende arbeidsongeschikten in dienst te nemen. Volgens CDA-Kamerlid Pieter Heerma zadelt dat bedrijven op met veel bureaucratie. Hij stelde voor bedrijven te belonen als ze arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Bron: www.penoactueel.nl

Foto: Freeimages