Grote pensioenkloof mannen en vrouwen

28 mei 2014

De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is nog altijd groot meldt het CBS. Vrouwen ontvangen gemiddeld de helft minder aanvullend pensioen dan mannen. Dat verschil is het grootst bij 65-plussers met een partner.

Wel bouwen steeds meer vrouwen een pensioen op en hierdoor ontstaat een stijging van het aantal vrouwen met pensioen. Deze stijging bij vrouwen komt vooral doordat de jongere generaties vaker een aanvullend pensioen hebben dan de oudere generaties. Deze vrouwen hebben meer gewerkt dan de generaties hiervoor.

Bron: www.nu.nl