Gezondheid werknemer gedeelde verantwoordelijkheid

16 april 2014

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor gezondheid zo schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher geeft aan dat werknemers ook bij moeilijk vast te stellen, complexere beroepsziekten op adequate zorg moeten kunnen rekenen. Hij betreurt het dat er situaties zijn waarin mensen gezondheidsschade oplopen door het werk en waarin goede arbozorg niet altijd snel beschikbaar is. In zijn brief wordt wel op de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers gewezen. Minister Asscher verwacht van werkgevers dat zij zich – met instemming van werknemers – op goede wijze laten bijstaan, bijvoorbeeld door met arbodienstverleners arbocontracten af te sluiten met voldoende aandacht voor preventie en het melden van beroepsziekten.

Bron: www.penoactueel.nl