Gedrag op de werkvloer dat erger is dan pesten

29 september 2014

Uit een enquête van TNO in 2012 onder bijna 25.000 werknemers blijkt dat 7,5% van de medewerkers gepest wordt op het werk. Pesten leidt in Nederland jaarlijks tot ruim vier miljoen extra verzuimdagen.

Pesten is een groot probleem. Er is echter nog iets ergers dan pesten, zo blijkt uit recent onderzoek door wetenschappers van de University of British Columbia. Middels enquêtes vroegen wetenschappers naar ervaringen met pesten en uitsluiting op het werk. Daaruit bleek dat mensen vinden dat het negeren van anderen sociaal aanvaardbaar is, zeker in vergelijking met pesten. Mensen denken dat het negeren van anderen beduidend minder schadelijk is dan het pesten van anderen.

 

In een vervolg enquête werd gekeken naar de feitelijke ervaringen ten aanzien van uitsluiting en pesten. In tegenstelling tot wat mensen denken is het negeren van anderen schadelijker voor het geestelijke en fysieke welzijn dan pesten. In vergelijking met gepeste medewerkers nemen genegeerde medewerkers veel vaker ontslag, hebben zij minder binding met hun werk en ervaren zij meer gezondheidsproblemen.

Bron: www.penoactueel.nl

Foto: Freeimages