Flexwerken leidt tot minder verzuim

11 juni 2014

Uit promotieonderzoek van Daniel Possenriede aan de Utrecht University School of Economics blijkt dat werknemers die de mogelijkheid hebben om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, zich minder vaak ziek melden. Minder vaak, niet minder lang.

Deeltijdwerken blijkt, opvallend genoeg, geen effect te hebben op het ziekteverzuim. Werknemers die hun eigen begin- en eindtijden kunnen bepalen zijn volgens het onderzoek tevredener met hun baan, maar zijn niet geneigd om meer uren te werken. Vrouwelijke werknemers werken zelfs minder uren. In Nederland beschikt bijna de helft van de werknemers over flexibele arbeidstijden of werkt in deeltijd, en één derde werkt minstens een keer per week thuis.

Bron: www.penoactueel.nl