Controle op cao-bepalingen SNA-keurmerk

01 juni 2014

Stichting Normering Arbeid (SNA) gaat vanaf 1 juli 2014 controleren of organisaties met een SNA-keurmerk negen essentiële cao-bepalingen naleven.

Dit heeft vooral gevolgen voor uitzendorganisaties die uitsluitend een SNA-keurmerk hebben, maar die niet zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Leden van de ABU en NBBU worden al gecontroleerd op cao-bepalingen.

Met de toevoeging van cao-bepalingen aan het SNA-keurmerk wil SNA bijdragen aan bescherming van de werknemersbelangen in de branche. In overleg met sociale partners heeft SNA geconcludeerd dat naleving van de cao steeds belangrijker is geworden.
 

Bron: www.flexmarkt.nl

 

Foto: freeimages.com