CBS: meer banen voor werknemers, vooral meer uitzendwerk

16 februari 2017

Het aantal banen is in het vierde kwartaal van 2016 met 53 duizend toegenomen. Dat is de grootste groei in vijf jaar tijd. Verder steeg het aantal vacatures in het vierde kwartaal met 8 duizend en daalde het aantal werklozen met 29 duizend. Dat meldt CBS op basis van de nieuwste cijfers over de arbeidsmarkt.

Niet alleen meer uitzendwerk
Van alle banen die er de afgelopen drie jaar per saldo zijn bijgekomen, bestaat ruim de helft uit banen bij uitzendbureaus. Ook in het laatste kwartaal van 2016 groeide deze bedrijfstak met 13 duizend tot een totaal van 754 duizend. Maar in het vierde kwartaal waren er meer bedrijfstakken met banengroei dan voorheen. Een kwart van de nieuwe banen kwam nog voor rekening van de uitzendbureaus.

Vooral meer flexwerkers
Het aantal werkenden (niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden) is het afgelopen jaar verder toegenomen, en wel met 167 duizend. De werknemers met een flexibel dienstverband maakten daarvan het grootste deel uit (109 duizend). Het aantal werknemers met een vast dienstverband is ook hoger dan een jaar geleden, maar de stijging (+21 duizend) is minder groot dan in het vorige kwartaal, toen de groei meer dan het dubbele bedroeg.

Daardoor blijft het percentage werknemers met een vast dienstverband afnemen. In het vierde kwartaal van 2015 had van alle werknemers 74,2 procent een vast contract. In het vierde kwartaal van 2016 was dit 73,2 procent.

Bron: Flexnieuws

Foto: Pexels