Arbeidsparticipatietool helpt mensen met arbeidsbeperking

14 juni 2014

Slechts 30% van de mensen met een chronische aandoening of handicap heeft een betaalde baan. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel werkgevers, leidinggevenden en collega’s niet voldoende afweten van de aandoening. 12 patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom samen met Stichting September een speciale website en app om deze mensen weer aan het werk te krijgen.

De Arbeidsmarktparticipatietool is bedoeld voor mensen met een aandoening, leidinggevenden, collega’s en/of werkgevers en moet de arbeidspositie van mensen met een (chronische) aandoening verbeteren. De tool bevalt veel informatie om meer bekendheid te geven aan verschillende aandoeningen en daardoor problemen op de werkvloer te vorkomen.

Bron: www.penoactueel.nl