Akkoord ABU en bonden over vernieuwde CAO voor uitzendkrachten

07 oktober 2014

De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. Dat maakten FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond dinsdag bekend.

Inlenersbeloning
Per 30 maart 2015 krijgen uitzendkrachten een loon dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener.

Afstand tot de arbeidsmarkt
Voor groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft een apart loongebouw van toepassing. Dit geldt voor diegene die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en voor mensen die via de uitzendbranche van werk-naar-werk worden begeleid

Gedetacheerden vast contract
Ook geldt een apart loongebouw voor uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C). Zij worden op basis van inleners marktconforme loonschalen beloond, die over het algemeen hoger liggen dan de huidige ABU-loonschalen.

Loonsverhoging
Bonden en werkgevers zijn een loonsverhoging overeengekomen van 1,8% per 29 december 2014. Na 30 maart krijgen uitzendkrachten het loon van de inlener of komen terecht in de nieuwe en hogere ABU-loonschalen.

Wet Werk en Zekerheid
In de nieuwe cao is de Wet Werk en Zekerheid verwerkt. Per 1 juli 2015 zijn er voor uitzendkrachten zgn. ‘korte contracten’ (dag/week) met meer zekerheden afgesproken. Voor dagcontracten in de eerste 78 weken geldt straks een garantie van minimaal 3 uur (ook zonder oproep). Voor weekcontracten geldt dat uitzendkrachten na 26 weken voor de daaropvolgende contracten een minimum-uurgarantie krijgen van het gemiddelde van de uren die in de 26 weken daarvoor zijn gewerkt.

Fase B wordt langer
Fase B wordt per 1 juli 2015 maximaal vier jaar of maximaal zes tijdelijke contracten. Nu is dat twee jaar of maximaal acht contracten. Deze wijziging geeft de branche meer mogelijkheden om binnen de nieuwe kaders flexibiliteit voor inleners en zekerheden voor uitzendkrachten te organiseren. 

De ABU vindt dat met deze nieuwe cao-afspraken een goede balans is gecreëerd tussen flexibiliteit en zekerheid. Jurriën Koops, directeur van de ABU: 'De nieuwe cao bevestigt dat uitzendwerk een goed georganiseerde vorm van flex is. Het akkoord biedt de branche perspectief en is goed voor de arbeidsmarkt'.
Voor de wijzigingen in de ABU-CAO wordt een algemeenverbindendverklaring aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De huidige cao is algemeen verbindend verklaard en geldt voor alle uitzendkrachten (behoudens dispensaties).

Bron: www.flexmarkt.nl

Foto: Freeimages