Afwijzing ideeën motiveert werknemer

30 april 2014

Volgens onderzoek van dr. Dirk Deichmann van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) werkt een afwijzing motiverend. In het onderzoek is gekeken naar ideeën die via een ideeënbus van een bedrijf werden ingediend. Gebleken is dat werknemers van wie suggesties worden aangenomen juist minder de neiging hebben opnieuw een idee in te dienen. Werknemers wiens idee werd afgewezen, werden juist wel gemotiveerd om opnieuw een voorstel in te dienen.

Voor bron en volledig artikel: www.hrpraktijk.nl